Visie en missie

Tante Tee is onderdeel van stichting ‘’Ook Voor Jou’’ en heeft als doel om jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding te bieden. Midden in de maatschappij, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en welke hun wereld vergroot. De horeca is hier super geschikt voor door het contact met klanten en het vergroot hun zelfvertrouwen en worden zodoende zelfstandiger.

Door de kleinschaligheid van de lunchroom worden de deelnemers niet overvraagd en kunnen ze het overzicht op de werkzaamheden behouden.