Visie en missie

Stichting ‘’Ook Voor Jou’’ is ontstaan in 2006. Tegenwoordig zijn er (gelukkig) veel kleinschalige initiatieven in de zorg wat in 2006 nog niet echt het geval was. De initiatiefnemers van de stichting ervoeren in hun eigen omgeving dat het aanbod toentertijd niet altijd voor iedereen passend was, namelijk te groot, te druk of te weinig eigen keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Dit moest anders kunnen en zo ontstond stichting ‘’Ook Voor Jou’ voor de groep die tussen de wal en het schip valt.

Begeleiding in kleine groepen, met genoeg aandacht (professionele begeleiding van minimaal 1 op 4), zodat iedereen de aandacht krijgt die nodig is en zich zodoende kan ontplooien en een nuttige dagbesteding kan ervaren.

Zorg en begeleiding welke door de kleinschaligheid flexibel en ad hoc ingezet kan worden. Maar ook zorgt de stichting dat geld dat bedoeld is voor zorg ook zoveel mogelijk wordt ingezet voor zorg, door een minimale overhead.

Stichting ‘’Ook Voor Jou’’ heeft een klein, vast team van gedreven medewerkers. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie!